Pla Mobilitat Palafrugell


NOTA DE PREMSA
ARÍTJOL – SALVEM EL CRIT      14 de DESEMBRE DEL 2010

El Desembre de 2010 la Coordinadora Salvem El Crit-Aritjol hem presentat una sèrie de propostes de millora del Pla de Mobilitat del municipi de Palafrugell que s’està realitzant per encàrrec de l’Ajuntament de Palafrugell.
Creiem que aquest Pla és una oportunitat per millorar els desplaçaments a dins del poble de vianants, bicicletes i automòbils però també volem millorar una xarxa de transport públic del tot obsoleta i insuficient i connectar millor el poble tant amb els nuclis propers (Begur, Palamós...) com amb les capitals principals de província més properes (Barcelona i Girona) de forma sostenible i eficient.

Les nostres propostes de millora es resumeixen en:

-centre de poble peatonal.
-en els carrers més estrets, preferència de bicicletes i vianants i límit de 20 km/h per cotxes i motos. Voreres a un mateix nivell de la calçada.
-Millora de les voreres del poble facilitar que cadires de rodes i cotxes de nens petits puguin pujar i baixar.
-xarxa de carrils bici ben amples i diferenciats en tot el poble que arribin fins al centre –Pl.Nova- i es comuniquin amb vies verdes en bon estat de manteniment que arribin als nuclis de les rodalies.
-Connexió clara i àgil entre nuclis del Municipi amb els carrils bici: Platges entre si i amb el centre, Llofriu i Esclanyà amb Palafrugell.
-Fomentar l’ús de la bicicleta amb aparcaments de bicis, facilitats per comprar bicis elèctriques i més botigues per llogar-les a bon preu.
-Fer un estudi de la viabilitat dels vehicles elèctrics.
-Creació de Pàrkings municipals gratuïts a les entrades del poble per descongestionar-ne el centre.
-Creació d’una flota de microbusos que facin circuits tancats per dins del poble.

-Augmentar la freqüència de busos que vagin a diferents punts del municipi i fer les parades cobertes amb materials reciclats
-Creació d’un bicing intermunicipal per facilitar i fomentar l’ús de la bicicleta per arribar a nuclis propers còmodament.
-Creació d’una Comissió d’estudi i debat, amb la màxima participació ciutadana, sobre la possibilitat d’establir un tramvia o tren lleuger com alternativa de transport al Baix Empordà.
-Recuperar l’antic traçat del “Tren Petit Palamós-Girona” com a ruta per a vianants i ciclistes.
-Potenciar la Xarxa de Carril Bici del Baix Empordà.
-Crear un web tipus "cotxe compartit.com" on la gent pugui quedar per fer un mateix trajecte amb un sol vehicle compartint despeses.
- Exigir a la Generalitat, la liberalització real del servei de transport públic per carretera que actualment es troba monopolitzat per la empresa privada Sarfa, per tal d’aconseguir millors serveis, majors freqüències de pas, millors i major trajectes, millor qualitat, millor preu.
-Mentre no s’aconsegueix la liberalització del transport públic, s’ha d’acordar amb l’empresa privada, que té la concessió administrativa del transport públic per carretera, un programa per augmentar el servei, per racionalitzar i millorar els preus en la línia abans esmentada, per establir la sincronització horària amb el tren de Flaçà i la millora de la seva estructura i els seus trajectes.
-Facilitar el transport de bicicletes en els busos a mesura que es vagi renovant la flota.
-Promoure els Plans de Mobilitat a Fàbriques i Empreses que tinguin un nombre elevat de treballadors, fomentat que els coordinin per compartir cotxe per anar a la feina o habilitant un bus que faci diferents parades per recollir als treballadors que comencen a treballar a la mateixa hora.
-Promoure un negoci de car sharing que faci que un sol vehicle pugui ser utilitzat per molta gent diferent en un mateix dia.


0 comentarios:

Publicar un comentario